Budowa elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe

Budowa elektrowni wiatrowych to działanie proekologiczne, bo wytwarzanie energii tym sposobem nie wymaga spalania żadnego paliwa. To na pewno walor tego typu inwestycji, jednak nie zawsze budowa elektrowni wiatrowych spotyka się z powszechną aprobatą. Otóż zdania są podzielone, szczególnie wśród mieszkańców miejscowości, w pobliżu których budowa elektrowni wiatrowych jest planowana. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, praca tego typu urządzeń powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko. Bez wątpienia na pewno ma wpływ na sam wygląd krajobrazu, na ptaki, nietoperze, wpływa na mikroklimat. A to, co nie do końca pewne czy w pełni wyjaśnione zawsze niepokoi i wprowadza stan niepewności.