Gruntowy wymiennik ciepła chodzież

Stosowanie gruntowego wymiennika ciepła

Każdy budynek ma obowiązek posiadać odpowiednio pożyteczny oraz efektywny system wentylacji i ogrzewania. Żeby jeszcze wznieść jego funkcjonalność powinno się włączyć w ten system gruntowy wymiennik ciepła.  Stanowi on uzupełnienie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jest to po prostu zakopany w glebie rurociąg, przez który płynie powietrze z wentylacji. Gruntowy wymiennik ciepła wspiera się na umiejętnościach gruntu do całorocznej stabilizacji temperatury na precyzyjnie wskazanych głębokościach. Na głębokości około 5 metrów średnia temperatura wynosi np. około 4 stopni. Powietrze zewnętrzne w wymienniku ciepła zimą ogrzewa się na wstępie zanim jeszcze dojdzie do systemu wentylacji, a latem gruntowy wymiennik ciepła pełni funkcję naturalnej klimatyzacji.