Zezwolenie zintegrowane białystok

Przyzwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane dla firm, które mogą truć środowisko. W Polsce to pozwolenie obowiązuje od 2001 roku, z kolei w Unii Europejskiej od 1996 roku.
Pozwolenie zintegrowane jest powiązane z każdym działaniem, które może mieć negatywny wpływ na środowisko. Zamiarem tego pozwolenia jest zastąpienie zezwoleń sektorowych. Do przyzwoleń sektorowych kwalifikujemy pozwolenia związane z emisją gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód albo ziemi, wytwarzaniem odpadów, pozwolenie wodnoprawne związane z poborem wód.
Posiadanie pozwolenia zintegrowanego zwalnia z obowiązku posiadania zezwoleń sektorowych. Wniosek o jego wydanie ma obowiązek okazywać stosowanie przez zakład najlepszych dostępnych technik.